6989854065 Κλείτου 20, Πτολεμαιδα athanpaulos@yahoo.gr
hero image